PmWiki

PmWiki is een op PHP gebaseerde gratis wikisoftware ontwikkeld door Patrick Michaud voor de website van Texas A & M University . PmWiki valt onder de GPL .

Focus of Development

PmWiki is ontworpen als een zeer eenvoudig te installeren en configureren web content management systeem . De software richt zich op de eenvoud van gebruik door zogenaamde “naïeve” auteurs om de drempel te verlagen die mensen met weinig computerervaring zou kunnen verhinderen om een ​​wiki te gebruiken. Als een gegevenssysteem worden “platte” sequentiële bestanden gebruikt, vanwege de gepropageerde eenvoud die opzettelijk afstand heeft gedaan van een SQL- verbinding. Dit vereenvoudigt bijvoorbeeld het installeren en migreren van een wiki naar een andere server.

Ontwikkelingsproces en verspreiding

De ontwikkeling van Pmwiki als open-sourceproject begon in juli 2002, toen de eerste versie werd uitgebracht. Een belangrijke mijlpaal was versie 1.0, die in juni 2004 werd uitgebracht. Tot op heden verschijnen updates met regelmatige tussenpozen (enkele dagen tot een maand) die de nieuwste verbeteringen brengen en eenvoudig te installeren zijn.

Patrick Michaud koos voor een nieuwe ontwikkeling op PmWiki 2.0. Wiki’s die onder eerdere versies zijn gemaakt, kunnen automatisch worden gemigreerd.

Functies

Skins

PmWiki biedt een skin-systeem dat het mogelijk maakt om de gebruikersinterface aan te passen met een hoge mate van flexibiliteit, zowel in termen van functionaliteit als uiterlijk.

Toegangsbeheer

Een belangrijk kenmerk van PmWiki is de mogelijkheid om een wachtwoordbeveiliging voor afzonderlijke pagina’s of groepen pagina’s, bijvoorbeeld meer gedefinieerde zones medewerking van bepaalde groepen, zoals een bedrijfsnetwerk instellen intranet te verkrijgen.

De toegangscontrole werkt alleen in PmWiki 1.0 via inhoudgerelateerde wachtwoorden. PmWiki 2.0 heeft een eenvoudige, op gebruikers gebaseerde authenticatie toegevoegd die de basisfunctionaliteit biedt. Een comfortabel gebruikersgerelateerd rechtenbeheer, zoals TWiki of MediaWiki die ze aanbieden, is er niet.

Wachtwoordbescherming of autorisatie kan worden toegepast op de gedefinieerde zone voor lezen, schrijven, uploaden en wachtwoordtoewijzing. Wachtwoordbeveiliging in PmWiki 2.0 kan ook worden uitgebreid tot het downloaden van geüploade bestanden.

PmWiki 2.0 heeft ook een eenvoudige uploadversie die veilige archivering van oude bestandslettertypen mogelijk maakt.

Zie ook

  • Lijst met wikisoftware

Webkoppelingen

  • officiële aanwezigheid op het internet
  • Beschrijving van PmWiki op WikiMatrix.org